696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Taşeron İşçiden Kadroya Geçiş Başvuru Listesi

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Gereği Taşeron İşçiden Kadroya Geçiş Başvuru Listesi

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı kanun hükmünde kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. ve 24 maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri
 aşağıda gösterilmiştir.
05.01.2018 Tarihinde ilgili kanun hükmünde kararnameyle başvuran personel isim listesi

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA