ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

                                                                                                ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞINCA

 

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükümlerine göre Belediyemiz bünyesinde sınıfı, unvan adedi, öğrenim durumu belirtilen 1 (bir) adet tam zamanlı sözleşmeli personel (Hemşire) alımı için ilana çıkılmış olup, 02/07/2018 tarihinde sözlü mülakat sınavı gerçekleştirilmiştir.

   Yapılan sözlü mülakata katılanlar arasında başarılı olan çıkmamıştır.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA