İMAR BARIŞI  BİLGİLENDİRME                                                                 

  İMAR BARIŞI BİLGİLENDİRME                                                                

 

                                                                                                                    İMAR BARIŞI

                                                                                                                  BİLGİLENDİRME

 

Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması ve bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilir. 

            Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabilir. Bu müracatlarda gerekli bilgiler https://imarbarisi.csb.gov.tr adresinde yayınlanmıştır.

            Buradan da anlaşılacağı üzere Yapı Kayıt Belgesi Belediyemiz tarafından düzenlenmemekte olup, buna ilişkin bilgilerin 06/06/2018 tarih ve 30443 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan YAPI KAYIT BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDEN öğrenilerek,  başvuruların e-Devlet üzerinden veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılması gerekmektedir.

            Belediyemizden sadece Emlak Beyan Değeri ve Adres Bilgileri verilecek olup, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılara ilişkin alınacak Yapı Kayıt Belgesinin Belediyemize ibraz edilmesi gerekmektedir.


 

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA