İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz Yalı Mahallesinde 289 ada 4 ve 85 ada 15 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/10/2018 tarih ve 1140 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 02/11/2018 tarih ve 25608 sayılı yazısı ile askı/ilan ve dağıtım işlemleri yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir.

İlan olunur.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA