İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz Zeytinli(Eski:Yalı) Mahallesi Kastri Mevkii İlave ve Revizyon İmar Planlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/11/2018 tarih ve 1344 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 26/11/2018 tarih ve E.2257/27193 sayılı yazısı ile askı/ilan ve dağıtım işlemleri yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. Buna göre, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediyemiz internet sayfasında ilan edilerek, yayınlanmıştır.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA