İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 25/12/2018 tarih ve E.1056147 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan Açıklama Raporu.

İlçemiz Yalı Mahallesi Gedeve Mevkii’nde bulunan 332 ada, 1-2-3-4 nolu parseller ile 199 ada 33-36-37-39-41-42-43-44-97-98-99-100-101-125 nolu parsellere ilişkin, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planları Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 07.05.2018 tarih ve 2018-4/22 sayılı kararı uyarınca onaylanarak ilgi yazı ekinde Belediyemize gönderilmiştir. Bahse konu, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile Plan Açıklama Raporunun 03/11/2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde imar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına ilişkin Yönetmeliğin" 15. Maddesine istinaden 1 (bir) ay süreyle Belediyemiz internet sayfasında ilan edilmiştir.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA