İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlimiz Erdek İlçe merkezinde kaya düşmesi ve heyelan afetleri nedeniyle 08/03/1994 tarihli ve 94/5569 sayılı Kararname ile Afete Maruz Bölge ilan edilen ve kroki şeklinde olan alan sınırları, Valiliğimiz ( İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ) teknik personelince düzenlenen 23/11/2018 tarihli jeolojik etüt raporu eki afete maruz bölge haritası ile koordinatlandırılarak sayısal hale getirilmiş olup sayısallaştırılan afete maruz alanlar 08/03/1994 tarihli ve 94/5569 sayılı Kararname kapsamından çıkarılarak 04/10/2019 tarihli ve 1650 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamına alınmıştır. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 11/10/2019 tarih ve E.149118 sayılı yazı eki 04/10/2019 tarih ve 1650 sayılı Afete Maruz Bölge Kararının, 7269 sayılı Afetler Kanununun 14. Maddesi ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün 12/07/1993 gün ve 5986 sayılı genelgesi esaslarına göre 22/10/2019-20/12/2019 tarihleri arasında 60 gün süreyle Belediyemiz internet sayfasında ilan edilmiştir.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA