İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz Alaattin Mahallesinde 191 ada 8 ve 9 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26/09/2019 tarih ve 834 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının 30/10/2019 tarih ve E.19830 sayılı yazısı ile askı/ilan ve dağıtım işlemleri yapılmak üzere tarafımıza iletilmiştir. Buna göre, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin Belediyemiz internet sayfasında ilan edilmiştir.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA