İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

30/12/2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanununun 35. maddesinde; "18/03/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun geçici 5. maddesinin birinci fıkrasında yer alan 31/12/2020 ibareleri 31/12/2024 şeklinde değiştirilmiştir." denilmektedir.
        İlçemiz Ballıpınar, Çakıl, Çayağzı, Çeltikçi ve Kestanelik Mahallelerinde 3367 sayılı Köy Kanununun 12. maddesine istinaden Köy Yerleşme Alanı tespit komisyonu tarafından belirlenen alanlarda “Köy Gelişme Alanı”planları Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nce yapılarak onaylanan Köy Gelişme Alanı Planlarına göre, 3367 sayılı kanunun ek 15. maddesi ile bu kanuna ait yönetmelik hükümleri gereğince adı geçen mahallelerde hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla ilgili yasa ile 31/12/2024 tarihine kadar ek süre verilmiş olup, hak sahiplerince  konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve son güne bırakılmadan bahse konu taşınmazlar üzerine yapı yapılması adına Belediyemize başvuru yapılması gerektiği hususunun Belediyemiz internet sayfasında ilan edilmiştir.
       
 

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya