Taşeron İşçiden Kadroya Geçiş  Mülakat Sınavı Sonuçları

Taşeron İşçiden Kadroya Geçiş Mülakat Sınavı Sonuçları

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 Tarih ve 30288 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve 24 Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esasları Belirlendiği Tebliğde Belirtilen Kriterler Dahilinde Belediyemizce Yapılan Sözlü Mülakata Başvurusu Kabul Edilen 97 Kişiden Sınava 89 Kişi Katılmıştır. 1 Kişi Askerde Olmasından Dolayı Sınava Katılmamıştır. 7 Kişi İse Sınava Katılmamıştır. Sınava Ait Katılım Ve Puan Ek Te Sunulmuştur.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA