Yapı Ruhsat Hizmetleri

Yapı Ruhsatı için gerekli belgeler

Yapı sahibi ile ilgili evraklar

 • Dilekçe
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Adres
 • Tapu fotokopisi
 • Tapu kayıt belgesi (tapu eski tarihli  ise)
 • İmar durumu
 • Aplikasyon krokisi
 • Plankote
 • İnşaat ruhsatı harcı
 • Otopark  harcı

Yapı denetim şirketi ile ilgili evraklar

 • Y.İ.B.F. Belgesi
 • Taahhütname
 • Yapı sahibi ile arasında sözleşme
 • Mal müdürlüğü dekontu
 • Vergi dairesi alındısı

Müteahhit ile ilgili evraklar

 • Vergi levhası (yeni tarihli)
 • Ticaret odası kayıt belgesi (yeni tarihli)
 • Kimlik fotokopisi
 • Taahhütname
 • Yapı sahibi ile arasında sözleşme

Şantiye şefi ile ilgili evraklar

 • Hizmet sözleşmesi
 • Oda kayıt belgesi
 • İkametgah
 • Şantiye şefliği belgesi

Proje Müellifleri ile ilgili evraklar

 • Mimar (5 Adet)
 • İnşaat mühendisi (5 Adet)
 • Makina mühendisi (5 Adet)
 • Elektrik mühendisi (5 Adet)
 • Harita mühendisi (2 Adet)
 • Jeoloji – jeofizik mühendisi (2 Adet)
 • Enerji kimlik belgesi (2 Adet)
 • Yoğunluk hesabı

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA