Duyurular

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin Parselasyon Planlarının Onayı başlıklı 25. Maddesinin 5. Fıkrasında “…Düzenleme sahasındaki maliklerin...

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

02 Temmuz 2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değ...

ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce

İlgi (a) genelge gereğince, sekretaryası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüzce yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı, İlimizdeki paydaş Kamu K...

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 08/03/2022 tarih ve 4766972 sayılı yazısı ile İlçemiz Tuzla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera...

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Kurumumuzda boş bulunan  Ek-1 formunda yer  alan listede sınıfı,kadro unvanı ve derecesi ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme ve...

Salgın hastalık ilçemizde halen yayılmaya devam etmektedir. Lütfen salgın sona ermiş gibi rehavete kapılmayalım!

Güç bizim elimizde. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, salgının yayılım hızını azaltabiliriz. Bir an evvel özlediğimiz özgür günlerimize...

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2021 tarih ve 3075 sayılı kararında, "...Kyzikos Antik Kent...