Duyurular

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

iki adet imar planı paftası ve büyükşehir meclis kararı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 25/12/2018 tarih ve E.1056147 sayılı yazısı ve eki 1/5000 öl&ccedil...

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Belediye Encümeninin 03/08/2018 tarih ve 2018/153 sayılı kararı ile İlçemiz Atatürk Mahallesi’nde 133 ve 138 ada ile İlçemiz Alaattin Mahallesi’...

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden İlan

Yürürlükteki ilgili Kanun, Yönetmelik ve Kılavuz kapsamında hazırlanan “2019 Yılı Evsel Katı Atık Hizmeti Ücret Tarife Raporu” Erdek Belediyesi...

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz Zeytinli(Eski:Yalı) Mahallesi Kastri Mevkii İlave ve Revizyon İmar Planlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşe...

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI

    Adı Soyadı UNVAN ORTALAMA SONUÇ 1 Öm&u...

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz Yalı Mahallesinde 289 ada 4 ve 85 ada 15 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Mecli...

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI