İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 09/05/2018 tarih ve 383 sayılı kararında, "...Kyzikos Antik Kenti I. Ve III. Derece arkeolojik sit sınırlarına yönelik koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar geçecek sürede, alanın etkin bir şekilde korunmasının sağlanabilmesi, hukuki ve idari herhangi bir sorun ile uygulamaya ilişkin belirsizliklerin yaşanmaması için ve Koruma Amaçlı İmar Planının yapımına Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce başlanmış olması da dikkate alınarak ve alanın son durumu göz önünde bulundurularak, Kurulumuzun 19/04/2018 tarih ve 322 sayılı kararı gereği Kyzikos Antik Kenti I.(Birinci) ve III.(Üçüncü) derece arkeolojik sit sınırları içinde geçerli olmak üzere hazırlanarak önerilen kararımız eki "Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları"nın düzeltildiği şekliyle uygun olduğuna karar verildi." denilmektedir. Kyzikos Antik Kenti I. Ve III. Derece(Belkıs, Aşağıyapıcı, Hamamlı ve Yalı Mahallesi 253-254-255-256-257 nolu adalar ile 215 ada 10-11-12-74-72-15-16-62-63-18-19- 75-77-22 ve 61 nolu parseller) arkeolojik sit alanı sınırları ile ilgili Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca belirlenen ve 1 yıl geçerli olacak olan Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belediyemiz internet sayfasında duyurulmuştur. Söz konusu Balıkesir İli, Erdek İlçesi Kyzikos Antik Kenti’ne ilişkin; Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09/05/2018 tarih ve 383 sayılı kararıyla belirlenen ‘Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının’ 1 yıl süreyle uzatılmasına 30/05/2019 tarih ve 1321 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya