İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

 İlçemiz Alaattin Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Meskun Alan, Serbest Nizam, 3 Kat inşaat müsaadeli alana isabet eden 363 ada 1 parselin Resmi Kurum Alanına(Jandarma Karakol Alanı) dönüştürülmesine yönelik Balıkesir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan yönelik tarafımızca hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Erdek Belediye Meclisinin 04/11/2020 tarih ve 137 sayılı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.01.2021 tarih ve 092 sayılı gündeminde onaylanmasına karar verilmiştir.
 
        Buna göre söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 1 (bir) ay süreyle Belediyemiz internet sayfasında ilan edilmiştir.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya