İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İlçemiz Ocaklar Mahallesinde 245 nolu imar adasında %20 iki kat olan imar izninin komşu imar adalarında olan %40 iki kat imar iznine dönüştürülmesine ilişkin tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Erdek Belediye Meclisinin 07/10/2020 tarih ve 118 sayılı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 25.03.2021 tarih ve 320 sayılı gündeminde onaylanmasına karar verilmiştir.
 
        Buna göre söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 1 (bir) ay süreyle Belediyemiz internet sayfasında ilan edilerek duyurulmuştur.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya