İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 29/07/2021 tarih ve 2160973 sayılı yazısı ile İlçemiz Tuzla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera/yaylak/kışlak/otlak ve çayırların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlandığı, İlimiz Mera Komisyonu’nun 25/06/2021 tarih ve 1016 sayılı kararı uyarınca çalışmaların sonuçlarını gösterir Tespit ve Tahdit Askı İlanı Cetveli ile eklerinin ilgi yazı ekinde gönderildiği bildirilmiştir.
Buna göre ekte gönderilen Tespit ve Tahdit Askı İlanı Cetveli ile eklerinin 12/08/2021-12/09/2021 tarihleri arasında 30 (Otuz) gün süre ile Belediyemiz internet sayfasında ilan edilmiştir.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya