İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

 Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğünün 18/03/2021 tarih ve 388432 sayılı yazısı ekinde Belediyemize ibraz edilen Bandırma Erdek İl yolu(Erdek Narlı) arası karayolu güzergâhı ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Erdek Belediye Meclisinin 17/05/2021 tarih ve 92 sayılı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.07.2021 tarih ve 807 sayılı gündeminde onaylanmasına karar verilmiştir.

        Buna göre söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 1 (bir) ay süreyle Belediyemiz internet sayfasında ilan edilerek, yayınlanmıştır.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya