İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26/08/2021 tarih ve 3075 sayılı kararında, "...Kyzikos Antik Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına yönelik kurulumuzun 09/05/2018 tarih ve 383 sayılı kararıyla belirlenen, 10/06/2021 tarihinde geçerlilik süresi sona eren Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının geçerlilik süresinin 1 yıl uzatılmasına, ayrıca II. Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin kararımız eki olan Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının uygun olduğuna karar verildi." denilmektedir.
        Buna göre, Kyzikos Antik Kenti I. ve III. derece(Belkıs, Aşağıyapıcı, Hamamlı ve Yalı/Zeytinli Mahallesi (253-254-255-256-257 nolu adalar ile 258 nolu adanın bir kısmı ve 215 ada 10-11-12-74-72-15-16-62-63-18-19-75-77-22 ve 61 nolu parseller) arkeolojik sit alanı sınırları ile ilgili Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca belirlenen ve 1 yıl geçerli olacak olan Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Belediyemiz internet sayfasında duyurulmuştur.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya