İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

  İlçemiz Karşıyaka Mahallesi’nde İmar Planı sınırları içerisinde 1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1337-1338-1339-4265-4266 ve 4267 parsel nolu taşınmazlar arasındaki derenin İmar Planı gereği imar adaları içerisine isabet ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu dere ile ilgili olarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 25. Bölge Müdürlüğüne görüş sorulmuş olup, 02.11.2020 tarih ve 668647 sayılı cevap yazısına istinaden dere alanının imar yolu olarak planlanmasına ilişkin konu, Belediye Meclisinin 07/04/2021 tarih ve 72 sayılı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinin 26.08.2021 tarih ve 887 sayılı gündeminde onaylanmasına karar verilmiştir.

        Buna göre söz konusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’nin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesine istinaden 1 (bir) ay süreyle Belediyemiz internet sayfasında ilan edilerek yayınlanmıştır.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya