İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden İlan

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 08/03/2022 tarih ve 4766972 sayılı yazısı ile İlçemiz Tuzla Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mera/yaylak/kışlak/otlak ve çayırların tahsis çalışmalarının tamamlandığı, İlimiz Mera Komisyonu’nun 11/02/2022 tarih ve 1029 sayılı kararı ve Valilik Makamının 14/02/2022 tarihli olurları uyarınca çalışmaların sonuçlarını gösterir Tahsis Askı İlanı Cetveli ile eklerinin ilgi yazı ekinde gönderildiği bildirilmiştir.

 

Buna göre ekte gönderilen Tahsis Askı İlanı Cetveli ile eklerinin 14/03/2022 - 14/04/2022 tarihleri arasında 30 (Otuz) gün süre ile mutat vasıtalarla(hoparlör, ilan tahtası vb.) ve Belediyemiz internet sayfasında ilan edilerek yayınlanmıştır.

 

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya