SİNEK VE HAŞERE İLE MÜCADELE

SİNEK VE HAŞERE İLE MÜCADELE

Kent zararlıları olarak tanımlanan halk sağlığı ve huzurunu bozan sivrisinek, karasinek, fare, pire, kene, hamamböceği gibi vektör (hastalık taşıyıcı) popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu gibi vektörlerden bulaşabilecek sıtma, tifo, tifüs, kolera, sarıhumma, batı nil ateşi vb. gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında sinek ve haşereleri ilaçlama Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğundadır.
6360 sayılı yasa gereğince 30 Mart 2014 seçimleri ile birlikte il belediyesi statüsündeki Balıkesir Belediyesi yasa gereğince büyükşehir belediyesine dönüşmüştür. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Çerçevesi Büyükşehir Belediyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ana hatlarıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarafından belirlenmiştir.
Belediyemize ilaçlama hakkında sıklıkla şikayetler gelmektedir. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu olumlu görüşmeler sonucunda; ilaçlama faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
Tüm halkımıza ve misafirlerimize duyurulur.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 
E-Posta: alobelediye@balikesir.bel.tr
Telefon: 0266 239 15 10
WhatsApp İletişim hattı : 0 552 266 10 10
İletişim Merkezi : 444 40 10 
Alo 153

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya