YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

Kurumumuzda boş bulunan  Ek-1 formunda yer  alan listede sınıfı,kadro unvanı ve derecesi ile sayıları belirtilen memur kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılacaktır. Ek-1 formu ve diğer belgeler  kurumumuzun resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

Hizmetlerimiz

Sosyal Medya