Zabıta Hizmetleri

Zabıta hizmetleriyle ilgili her türlü dilek, şikayet ve ihbarı belediyemizin Zabıta Müdürlüğü ve şubelerimizdeki birimler kabul etmektedir. Şubelerin iletişim bilgileri Şubelerimiz başlığı altındadır. Daha fazla bilgi için aşağıdaki telefon numarasını arayabilirsiniz.

Denetim Hizmetlerimiz

 • Tüketicinin Korunması Kanununa göre yapılan Denetimler
 • Zabıta Müdürlüğümüze gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi
 • Semt Pazaryerlerimizin kontrol ve denetimi
 • Çevre Koruma Kanunun yüklediği sorumluluk kontrol ve denetimler
 • İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile gerçekleştirilen   kontrol ve denetimler.
 • Kaçak İlan ve Reklamların önlenmesi için yapılan kontrol ve denetimler
 • Seyyar satıcılarla mücadele
 • Dilencilerle mücadele
 • Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ile ilgili kontrol ve denetimler
 • Ana arter ve yol meydanlarda Trafik ve park düzenlemeleri
 • İmar Kanunun yüklediği sorumluluklar ile ilgili kontrol ve denetimler
 • Kaçak İnşaat ve gecekondu denetimi
 • Gayrisıhhi müesseselerin denetimi
 • Sıhhi müesseselerin denetimi
 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinin Denetimi
 • Öğle Dinlenmesi Kanunun Uygulanması
 • Cadde, Sokak ve meydanlarda yapılan kontrol ve denetimler
 • Yoksulların,yaşlıların ve Asker Eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olmak
 • Trafik ile ilgili kontrol ve denetimler

Turizm Zabıta

Zabıta Müdürlüğümüz tarafından yaz sezonunun başında oluşturulan ekibimiz, artan nüfusa karşılık verilen hizmetlerin aksamaması için çalışmaktadırlar.

Pazaryeri Denetimlerimiz

Pazaryeri kontrollerimiz her bölgeden sorumlu zabıtalarımız tarafından gerekli kontrol ve denetimlerimiz yapılmaktadır.

HİZMETLERİMİZ

SOSYAL MEDYA